Сервиси

Најавата на централизираниот систем за преглед на сервиси по институција е имплементирана користејќи го системот за единствена најава на УКИМ (СЕН-УКИМ). СЕН-УКИМ, претставува систем кој ќе обезбедува пристап до сите електронски системи на УКИМ, при што секој корисник ќе биде најавен само еднаш во интернет прелистувачот.

Упатства

Најава на е-сервисите на УКИМ
Прирачник Видео упатство
Најава на ризницата на УКИМ
Прирачник Видео упатство
Ризница на научни и уметнички трудови на УКИМ
Прирачник Видео упатство